Zasedání představenstva Sdružení automobilového průmyslu