Výzkumný ústav a certifikační společnost spolupracují na vývoji metodiky pro výpočet vodní stopy