TÜV SÜD Journal je podle ankety Zlatý středník nejlepším firemním periodikem v sektoru: Průmysl a strojírenství.