TÜV SÜD Czech a Technická univerzita v Liberci. Čím dál lepší spolupráce.