Státní energetická inspekce (SEI) vydala nové prohlášení k povinnosti zpracování energetických auditů.