Školení „Na míru“: GDPR – periodické proškolení zaměstnanců