Seminář na téma Změna klasifikace a označení směsí - REACH A CLP 2015