Seminář k zpracování a ověřování Kontrolní zprávy o emisích skleníkových plynů