Seminář Bezpečnost strojních zařízení a Nový právní rámec pro uvádění výrobků na trh