Rozhovor o výrobě biometanu s jednatelem EFG Green Gas