Pasivní bezpečnost vozidel při použití nekonvenčních materiálů (výzkumný projekt TA01031241)