Mezinárodní seminář "Potravinová soběstačnost a udržitelná výroba směsných a biogenních pohonných hmot