ISCC - Aktualizované hodnoty emisí GHG z pěstování pro regiony „NUTS2“