Informace o postupu certifikačního orgánu výrobků v souvislosti s ohrožením COVID-19