Informace o postupu certifikačního orgánu systému managementu v souvislosti s ohrožením COVID-19