Dodržování právních předpisů v oblasti plánování, instalace a provozu potrubí