Posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobků označovaných CE značkou (trh EU)

Autorizace / Notifikace / Akreditace / Pověření