Audit souladu s požadavky Nařízení 2016/679/EU (GDPR)

Autorizace / Notifikace / Akreditace / Pověření