Audit / inspekce dodržování požadavků GDPR ze strany zpracovatele

Autorizace / Notifikace / Akreditace / Pověření