Výjimky k vozidlům neevropského provedení (kontrola náhradních dílů)