Dodavatelé pro automobilový průmysl

Autorizace / Notifikace / Akreditace / Pověření

Pasivní bezpečnost vozidel při použití nekonvenčních materiálů (výzkumný projekt TA01031241)

Producenti sériových vozidel využívají převážně konvenční způsob konstrukce vozidel s největším podílem ocelových částí nosné struktury vozidla. Použitím lehkých, progresivních materiálů se otevírá prostor pro úsporu hmotnosti při zachování dnes již vysokých standardů v oblasti ochrany cestujících při nehodě. Cílem projektu je nalézt koncept náhrady ocelových nosných částí karoserie automobilu tak, aby byly zachovány podobné mechanické vlastnosti s důrazem na pasivní bezpečnost. 

Pro více informací čtěte zde