Pokračování spolupráce v době rychlých technologických změn