Reklamační řízení – reklamační proces v teorii a praxi, odpovědnost za vady