Odborná způsobilost k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle § 14 – § 18 zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění