Odborná způsobilost k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle § 9 zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění