Koordinátor BOZP na staveništi podle §14 zákona č. 309/2006 Sb. - ZKOUŠKA